פתיחה לחכמת הקבלה

65 ₪

על הספר

חיבורו הנפלא של מרן בעל הסולם זצוק"ל שהוא מעין קיצור ותמצית של כל חכמת הקבלה, ולכן מחד גיסא הוא המבוא והשער לכל מתחיל ומאידך גיסא הוא תמצית הדברים עבור הבקיאים, עם באורי "אור ברוך" ו"אור שלום"  של בנו  של בעל הסולם הברכת שלום זצוק"ל.