מועדי ישראל האדם ומה שביניהם

160.00

בספר, יכול האדם למצוא משמעות חדשה לחגי ישראל, משמעות צלולה וברורה מכפי שידע עד היום. הספר מבוסס על יסודות חכמת הקבלה המפורשים בשפה הידועה לנפש כל אדם. הספר מחולק על פי רצף חגי ישראל.

כל חג מכיל סדר שלם של תובנות. החל ממהות החג, דרך מאמרים מרכזיים המתייחסים למשמעות החג וסימניו, המשך בפירושים צחים ובהירים על משניות וקטעי גמרא נבחרים העוסקים בחג, וכלה בפירוש מעמיק לדרושי שער הכוונות של האריז״ל. פירושים הפותחים שער לבוא במבואות חכמת הנסתר של האר"י הקדוש.

 מבנה הספר:

מאמר מרכזי ובו תפורט עיקר עבודת הנפש הנוהגת בחג. 

מאמר משני – ובו יבואר מנהג או יותר ממנהגי החג

משנה ־ הסבר זך על פנימיות משניות הנוגעות בעניין החג.

גמרא ־ דברי התנאים ואמוראים בפירוש מאיר עיניים

הלכה ־ ובו יתוארו השרשים הקבליים של דינים והלכות החג

קבלה ־ פירוש מאיר עיניים לדברי האריז״ל

 

Compare
קטגוריה:

Product Description


a (1)