ספר ההקדמות

ההקדמות לבעל הסולם רחוקות מלהיחשב סתם הקדמות לספרים. הן מפעל אדיר, אם לא בכמותו – ודאי באיכותו. בכמה "הקדמות" שאינן ארוכות במיוחד תמצת בעל הסולם והקיף את עיקרי החכמה והדת, החל מסדר השתלשלות המדרגות כפי שהיא מובאת בחכמת הקבלה, וכלה בביאור רחב לעבודת האדם ומטרתו בעולמו. הוא אינו משאיר אבן על אבן בבירורים יסודיים, כגון:
מהי מהותנו? מהי מטרת האדם בעולמו? אם אכן רצון הבורא להיטיב, מדוע אין אנו רואים זאת? לשם מה נבראו היסורים? ובהמשך: ההבדל בין ישראל לעמים, והיחס ביניהם. החידוש שבתורת הבעל שם טוב – החסידות, הדרך להגיע לפנימיות ועוד ועוד. שאלות שבספרים קדמונים דרשו אריכות רבה, לובנו כאן בשפה קצרה ובהירה, ובעיקר – אמיתית. משום כך בצדק נחשבות ההקדמות הללו שער כניסה לחכמה.