תלמוד עשר הספירות 7 כר' – רבי יהודה אשלג בעל הסולם.

תלמוד עשר הספירות, הוא חיבורו המרכזי של הרב יהודה לייב אשלג, בעל הסולם זצ"ל בביאור חכמת הקבלה בדרך האר"י הקדוש.
הוא מחולק מעשה אמן לששה עשר חלקים המבארים את השתלשלות החכמה מן הקל אל הכבד, מלקט מכתבי האר"י על סדר החכמה, ומבהירם באופן שאין לו אח ורע בשני פירושים נפלאים "אור פנימי" ו"הסתכלות פנימית", בתתוספת לוח שאלות ותשובות המועילים לשינון וחזרה על החומר הנלמד. .

מתוך וויקפדיה:
תלמוד עשר הספירות הוא ספרו של רבי יהודה אשלג ("בעל הסולם") שיצא לאור החל משנת תרצ"ו (1937), ובו מבוארים בהרחבה עניינים יסודיים בחכמת הקבלה בסדר לימוד מובנה ללומד מתחיל.

מטרת הספר
בחיבורו "הקדמה לתלמוד עשר הספירות" כותב הרב אשלג על מטרתו בכתיבת ספר "תלמוד עשר הספירות": "בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד שלא תשתכח ח"ו מישראל".

מבנה הספר
הספר כולל 16 חלקים על פי הנושאים הבאים:
צמצום וקו
עגולים ויושר
אור ישר ואור חוזר
עשר הספירות של עקודים
עשר ספירות דעקודים בהתפשטות השניה הנקראים מטי ולא מטי
עשר הספירות של עולם הנקודים
עשר הספירות דז' מלכין קדמאין דמתו
עשר הספירות של עולם האצילות
זיווגי הספירות
עיבור ראשון דז"א
תיקון אורות ניצוצין וכלים בעובר ועיבור הב'
לידה ויניקה של הז"א
תיקוני רישא ודיקנא דא"א
מוחין דגדולות של זעיר אנפין
בנין הנוקבא דז"א
ג' העולמות בריאה יצירה עשיה
כל חלק כולל מספר חלקים עיקריים:
אור פנימי – פירוש קטעים מכתבי האר"י.
הסתכלות פנימית – ביאור נרחב של בעל הסולם על הסוגיות העיקריות שנלמדו באותו חלק.
לוח השאלות והתשובות לעניינים – נמצא בסופו של כל חלק, בו ניתנת האפשרות ללומד לחזור על הלימוד על ידי שאלות הנוגעות לגוף הביאור באור פנימי עם הפניה למקומות הנשאלים.
לוח השאלות והתשובות לפירוש המילות – נמצא בסופו של כל חלק, בו ניתנת האפשרות ללומד לחזור על הפירוש למושגים מרכזיים שנלמדו בחלק הנידון.