שמעתי

70 ₪

על הספר
דברי הדרכה בעבודת ה' כפי שנאמרו מפי אדמו"ר בעל הסולם ונרשמו על ידי בנו הרב"ש ברוך שלום זצ"ל בעל "ברכת שלום". הספר "ברכת שלום – שמעתי" הוא השורש והמקור לכל הספרות שנכתבה מאוחר יותר אודות דרכו של בעל הסולם, כך שכל אותם הספרים בעצם התפתחו ממנו. הספר תמציתי מאד, מעין ריכוז המקיף את כללות הדרך במילים קצרות והגדרות חריפות. לא פעם ניכר כי נעשה מאמץ להסתיר את עצמת הדברים. מן הראוי ללמוד ספר זה רק לאחר שעוברים על הספר "אותיות דליבא", אבל בסופו של דבר אי אפשר לוותר עליו בשום אופן. נוסף על כך, הוא מאפשר לחוש, ולו במעט, את העוצמה והרוח הכבירה ששרתה עת היה בעל הסולם דורש לתלמידיו.