כרך אחד מספר המאמרים שנת תשמח הוצאה מתוקנת- מאמרים נבחרים בניהם- מהו היסוד שהקדושה נבנת עליו