ספר הזוהר עם פירוש הסולם – רבי יהודה אשל"ג הוצאה מנוקדת ומפוארת 21 כרכים.

ספר הזוהר הקדוש אותו כתב רבי שמעון בר יוחאי, עם הפירוש הייחודי "הסולם" המתרגם את שפת הזוהר הארמית מילה במילה ללשון העברית, והינו מתייחד בכך שהוא הפירוש היחיד שיצא מאז ומעולם המבאר את פנימיות ענייני הזוהר בדרך האר"י הקדוש. פירוש זה זכה לברכתם והערצתם של כל גדולי הרבנים והאדמורי"ם ללא הבדל חוג ועדה, והוא מצוי על שולחנם ונלמד בקביעות על ידי אלפים רבים מישראל.

את כתיבת פירוש הסולם התחיל הרב יהודה אשלג זצ"ל בשנת תש"ג (1943) מתוך מטרה להרבות את לימוד הזוהר והקבלה. מטרת חיבורו הייתה לאפשר גם לאנשים ללא רקע מוקדם לקרוא ולהבין את דברי הזוהר הכתובים בארמית ומכילים מושגים קשים להבנה בשנת תשי"ג (1953) הושלמה כתיבת 21 הכרכים של פירוש הסולם. מאורע זה צויין על ידי נסיעה בל"ג בעומר לקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון, שם נערכה סעודת סיום והודיה. בדבריו בסעודה אמר שעל ידי לימוד ספר הזוהר ניתן להתכונן לביאת המשיח וכי תופעת גילויו של ספר הזהר והתפשטות הלימוד בו מורים על כך שאנו אכן בדורו של המשיח.
על מטרת פירוש הסולם כתב הרב אשלג:
"היות, שעומק החכמה שבספר זוהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו, והביאור שעשיתי, אינו אלא סולם לעזור להמעיין לעלות לגובהם של הדברים, ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו. "וקראתי הביאור בשם "הסולם" להורות שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם, שאם יש לך עלייה מלאה כל טוב, אינך חסר אלא סולם לעלות בו, ואז כל טוב העולם בידיך. אומנם אין "הסולם" מטרה כלפי עצמו, כי אם תנוח במדרגות הסולם ולא תיכנס אל העלייה, אז לא תושלם כוונתך, כן הדבר בביאור שלי על הזהר, כי לבאר דבריהם, העמוקים מכל עמוק, עד סופם, עוד לא נברא הביטוי לזה, אלא עשיתי על כל פנים בביאורי זה, דרך ומבוא לכל בן אדם, שיוכל על ידו לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזהר גופו, כי רק אז תושלם כוונתי בביאורי זה."

במהדורה זו יצאו כל ספרי הזוהר עם פירוש הסולם עם ניקוד מלא על כל דברי הזוהר.
בהוצאה ברורה מפוארת ומאירת עיניים.