סט כל כתביו של האר"י הקדוש שנכתבו ונערכו ע"י תלמידו המובהק של האר"י – ר' חיים ויטאל זיע"א. הספרים כוללים נושאים שונים ומגוונים בחכמת הנסתר והקבלה
לאחר שנים שהיה חסר "סט כתבי האר"י חזר למלאי.
כל כתבי המקובל האלוקי האר"י הקדוש שכתב תלמידו הרב חיים ויטאל זי"ע הכוללים את כל נושאי חכמת הקבלה. מספרי הקבלה המרכזיים בכל הדורות. מחולק לשמונה שערים: שער ההקדמות, שער מאמרי רשב"י, שער מאמרי חז"ל, שער הפסוקים, שער המצוות, שער הכוונות, שער רוח הקודש, שער הגלגולים.