בספר "ברכת שלום" -מובאים מכתבים ואגרות קודש שנשלחו מאת אדמו"ר הרב"ש זצ"ל, בנו בכורו וממשיך דרכו של אדמו"ר בעל הסולם זצ"ל – לקבוצת תלמידים נבחרים. בספר אפשר לראות את הקשרים המיוחדים בין הרב לתלמידים, את תחומי ההתעניינות שלהם, הלבטים, הקשיים והמענה שהם קבלו. בדרך ייחודית נהג הרב לענות תשובות כלליות על שאלות פרטיות כך שהספר הופך להיות לספר יסוד לכל אדם החפץ להתוודע לדרך העבודה של בעל הסולם.