ברכת שלום על התורה

75 ₪

על הספר

פרשנות על פרשיות התורה בדרך הפנימיות

הפירוש נלקט מתוך כתבי יד מקוריים של אדמו"ר הרב"ש זצ"ל, בעל ה' ברכת שלום. דומה להוצאה של הישנה של "דרגות הסולם" רק על פי העניינים שקשורים לפרשה