ספר אגרות הסולם הוא אוסף של אגרות ומכתבים מאת הרב יהודה ליב הלוי אשלג זצוק"ל מחבר פירוש "הסולם" על הזוהר הקדוש. באגרות קודש אלו מבאר רבינו את הביצוע הממשי של דרכו והנהגתו בעבודת ה' באופן פרטני לתלמידיו הצועדים בעקבותיו. כמו כן, נותן דברי תורה עמוקים במיוחד והסברים נפלאים בחכמת הקבלה. מכתבים אלו יפים, כמו כל תורתו של רבינו – המה לשעה ולדורות. הם שופעים חיוניות, חיזוק ועידוד, לחפצים לעבוד את ה'.