הספר ערוך כמילון ובו מפרש הרב יהודה הלוי אשלג בעל הסולם, ערכים שונים בחכמת הקבלה, יהדות ומחשבת ישראל.