הירשם וקבל חוברת על חשיבות לימוד הזוהר וסודות הפנימיות

הירשם וקבל חוברת להורדה מתנה בחינם לגמרי


Green-animated-arrow

מבט על הצורך ללימוד קבלה

מבט על הצורך ללימוד קבלה

ומי שאומר שספור ההוא של התורה הוא להראות אותו ספור בלבד בא, תיפח רוחו. כי אם כך אין התורה העליונה תורת אמת, אלא ודאי התורה הקדושה העליונה תורת אמת היא.

רבי שמעון אמר

רבי שמעון אמר

זהר פרשת בהעלותך אות נ"ח (תרגום מארמית): "רבי שמעון אמר אוי לאותו אדם שאומר, כי התורה באה לספר ספורים בפשטות , ודברי הדיוט.
כי אם כן גם בזמן הזה אנו יכולים לעשות תורה מדברי הדיוט ועוד יותר יפים מהם…"

תיפח רוחו, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא

זהר פרשת בהעלותך אות ס'

זהר פרשת בהעלותך את ס"ד (תרגום מארמית): "אוי לאלו הרשעים האומרים שהתורה אינה יותר מספור בלבד, והם מסתכלים בלבוש ולא יותר, אשרי הם המסתכלים בתורה כראוי. יין אינו יושב אלא בכד, כך התורה אינה יושבת אלא בלבוש זה. וע"כ לא צריכים להסתכל אלא במה שיש תחת הלבוש. וע"כ כל אלו הדברים וכל אלו הספורים הם לבוש."

זוהר-הצטרפת-אישור-גדולי-ישראל1-412x1024 (1)

זוהר-מחולק-כריכה-5762-1-585x10241

ללא שם

גדולי ישראל פוסקים! חובה דף יומי בזוהר – ועשית ככל אשר יורך!

לחץ לרשמה בחינם