Home Magazine Style 3 2017-12-03T19:25:43+00:00

  דת ולא מדע

  זה מכבר פנו אלינו מדענים מאוניברסיטת בר אילן בדבר השיתוף בינינו לבינם. בקשתם היתה ללמוד את תורת הקבלה על מנת להבין היכן הם "תקועים מבחינה מדעית". לאחר דיון קצר, ראו המדענים שכל עניין שהם מעלים קיים באופן מדויק גם בחוכמת הקבלה. כלומר העובדה שישנה חוכמה עצומה הנמצאת ביהדות בכלל ובחוכמת הקבלה בפרט, היה נהיר להם. וכך, באמצע שיחה קולחת, אמרה [...]

  Wordpress News

  רכישת ספרי הרב אדם סיני $

  אפריל 5th, 2021|0 Comments

  הרב אדם סיני

  נובמבר 24th, 2020|0 Comments

  מי אתם באמת? קהילת הסולם והרב אדם סיני? [...]

  הרב אדם סיני

  נובמבר 24th, 2020|0 Comments

  קראו עוד על הרב אדם סיני הרב אדם סיני. [...]

  Photography News

  504, 2021
  2411, 2020

  הרב אדם סיני

  מי אתם באמת? קהילת הסולם והרב אדם סיני? https://www.youtube.com/watch?v=oD8g7qrmi0c קהילת הסולם כת? התייחסות ומענה על הלשון הרע המופץ באכזריות [...]

  Creative News

  504, 2021
  2411, 2020

  הרב אדם סיני

  מי אתם באמת? קהילת הסולם והרב אדם סיני? https://www.youtube.com/watch?v=oD8g7qrmi0c קהילת הסולם כת? התייחסות ומענה על הלשון הרע המופץ באכזריות [...]

  Video News

  הרב אדם סיני

  מי אתם באמת? קהילת הסולם והרב אדם סיני? https://www.youtube.com/watch?v=oD8g7qrmi0c קהילת [...]

  Off Beat News

  הרב אדם סיני

  מי אתם באמת? קהילת הסולם והרב אדם סיני? https://www.youtube.com/watch?v=oD8g7qrmi0c קהילת [...]