• תולדות חיי רבנו הקדוש רבי יהודה הלוי אשלג, המכונה בעל הסולם, ובנו רבי ברוך שלום אשלג המכונה הברכת שלום, ותלמידיהם. ספר מרתק בן 550 עמודים המשתדל להביא את דמותם ועיקרי משנתם של האדמורים לבית אשלג ותלמידיהם. מכיל תמונות ומסמכים רבים.
 • ספר אגרות הסולם הוא אוסף של אגרות ומכתבים מאת הרב יהודה ליב הלוי אשלג זצוק"ל מחבר פירוש "הסולם" על הזוהר הקדוש. באגרות קודש אלו מבאר רבינו את הביצוע הממשי של דרכו והנהגתו בעבודת ה' באופן פרטני לתלמידיו הצועדים בעקבותיו. כמו כן, נותן דברי תורה עמוקים במיוחד והסברים נפלאים בחכמת הקבלה. מכתבים אלו יפים, כמו כל תורתו של רבינו - המה לשעה ולדורות. הם שופעים חיוניות, חיזוק ועידוד, לחפצים לעבוד את ה'.
 • תיקוני הזהר והשמטות הזוהר מנוקד ומתורגם עם פירוש מעלות הסולם מרבי יהודה צבי ברנדווין, תלמידו של בעל הסולם זצוק"ל.
 • מילון קבלי לערכים בחכמת הקבלה, המקובצים מט"ז החלקים של תלמוד עשר הספירות בצורה מסודרת, לפי סדר הא"ב.
 • הספר ערוך כמילון ובו מפרש הרב יהודה הלוי אשלג בעל הסולם, ערכים שונים בחכמת הקבלה, יהדות ומחשבת ישראל.
 • ספר ההקדמות ההקדמות לבעל הסולם רחוקות מלהיחשב סתם הקדמות לספרים. הן מפעל אדיר, אם לא בכמותו - ודאי באיכותו. בכמה "הקדמות" שאינן ארוכות במיוחד תמצת בעל הסולם והקיף את עיקרי החכמה והדת, החל מסדר השתלשלות המדרגות כפי שהיא מובאת בחכמת הקבלה, וכלה בביאור רחב לעבודת האדם ומטרתו בעולמו. הוא אינו משאיר אבן על אבן בבירורים יסודיים, כגון: מהי מהותנו? מהי מטרת האדם בעולמו? אם אכן רצון הבורא להיטיב, מדוע אין אנו רואים זאת? לשם מה נבראו היסורים? ובהמשך: ההבדל בין ישראל לעמים, והיחס ביניהם. החידוש שבתורת הבעל שם טוב - החסידות, הדרך להגיע לפנימיות ועוד ועוד. שאלות שבספרים קדמונים דרשו אריכות רבה, לובנו כאן בשפה קצרה ובהירה, ובעיקר - אמיתית. משום כך בצדק נחשבות ההקדמות הללו שער כניסה לחכמה.
 • מבצע!
  Out of stock

  משה עבדי

  49.00 39.00
  ספר "משה עבדי" דברי הדרכה בעבודת ה' כפי שנאמרו מפי אדמו"ר בעל הסולם ונרשמו על ידי משמשו הרב משה ברוך למברגר זצוק"ל. הספר "משה עבדי" דומה במידת מה לספר "ברכת שלום – שמעתי". סגנונו קצר ומרוכז, ולעיתים קשה להבנה. יש בו חידושים שאינם מופיעים במקומות אחרים, וגם בו ניתן לחוש את העוצמה הרוחנית הכבירה ששרתה בין הרב ותלמידיו, ואת הביטול המוחלט שהיה רבי משה ברוך זצ"ל מתבטל לרבו.
 • ספר מתן תורה נסדר ע"י בעל הסולם בצורת מאמרים כלליים שמטרתם לתת לאדם החושב זוית הסתכלות והשקפה אמיתית, היונקת מחכמת הקבלה, על עצמו ועולמו, על התורה והמצוות, על האמת והשקר בחייו ועל העולם בכלל. ספר זה כולל בתוכו יסודות רבים של עבודת ה', והוא ממש הספר ההתחלתי להיכנס בשערי החיים על פי דרך האמת וחכמת הקבלה. נוספו עליו הערות וביאורים מאת רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א, הנותנים יותר הבנה והרחבה לכל החפצים להעמיק ברעיונות הנפלאים המובאים בספר.
 • מבצע!
  ספר הזוהר עם פירוש הסולם - רבי יהודה אשל"ג הוצאה מנוקדת ומפוארת 21 כרכים. ספר הזוהר הקדוש אותו כתב רבי שמעון בר יוחאי, עם הפירוש הייחודי "הסולם" המתרגם את שפת הזוהר הארמית מילה במילה ללשון העברית, והינו מתייחד בכך שהוא הפירוש היחיד שיצא מאז ומעולם המבאר את פנימיות ענייני הזוהר בדרך האר"י הקדוש. פירוש זה זכה לברכתם והערצתם של כל גדולי הרבנים והאדמורי"ם ללא הבדל חוג ועדה, והוא מצוי על שולחנם ונלמד בקביעות על ידי אלפים רבים מישראל. את כתיבת פירוש הסולם התחיל הרב יהודה אשלג זצ"ל בשנת תש"ג (1943) מתוך מטרה להרבות את לימוד הזוהר והקבלה. מטרת חיבורו הייתה לאפשר גם לאנשים ללא רקע מוקדם לקרוא ולהבין את דברי הזוהר הכתובים בארמית ומכילים מושגים קשים להבנה בשנת תשי"ג (1953) הושלמה כתיבת 21 הכרכים של פירוש הסולם. מאורע זה צויין על ידי נסיעה בל"ג בעומר לקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון, שם נערכה סעודת סיום והודיה. בדבריו בסעודה אמר שעל ידי לימוד ספר הזוהר ניתן להתכונן לביאת המשיח וכי תופעת גילויו של ספר הזהר והתפשטות הלימוד בו מורים על כך שאנו אכן בדורו של המשיח. על מטרת פירוש הסולם כתב הרב אשלג: "היות, שעומק החכמה שבספר זוהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו, והביאור שעשיתי, אינו אלא סולם לעזור להמעיין לעלות לגובהם של הדברים, ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו. "וקראתי הביאור בשם "הסולם" להורות שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם, שאם יש לך עלייה מלאה כל טוב, אינך חסר אלא סולם לעלות בו, ואז כל טוב העולם בידיך. אומנם אין "הסולם" מטרה כלפי עצמו, כי אם תנוח במדרגות הסולם ולא תיכנס אל העלייה, אז לא תושלם כוונתך, כן הדבר בביאור שלי על הזהר, כי לבאר דבריהם, העמוקים מכל עמוק, עד סופם, עוד לא נברא הביטוי לזה, אלא עשיתי על כל פנים בביאורי זה, דרך ומבוא לכל בן אדם, שיוכל על ידו לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזהר גופו, כי רק אז תושלם כוונתי בביאורי זה." במהדורה זו יצאו כל ספרי הזוהר עם פירוש הסולם עם ניקוד מלא על כל דברי הזוהר. בהוצאה ברורה מפוארת ומאירת עיניים.